Imprezy komunikacyjne

Ogólne informacje o imprezach komunikacyjnych STMKM

Imprezy Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej dzielą się na imprezy ogólnodostępne oraz imprezy zamknięte.

Imprezy tzw. ogólnodostępne organizowane są w celu publicznej promocji komunikacji zbiorowej oraz idei przyświecających działalności STMKM i na ogół odbywają się one dla uczczenia istotnych dla komunikacji rocznic. Przy opracowywaniu rocznego kalendarza imprez analizowane są każdorazowo przez STMKM przypadające w danym roku rocznice i na tej podstawie planowane są imprezy otwarte. STMKM stara się przy tym, żeby w miarę możliwości każdego roku odbył się dzień otwarty zajezdni oraz żeby każdego roku kursowały szczecińskie linie turystyczne.

Imprezy tzw. zamknięte mają natomiast charakter imprez integracyjnych dla środowiska osób szczególnie zainteresowanych transportem zbiorowym. Imprezy te są dostępne dla szerokiego grona miłośników komunikacji miejskiej i zainteresowanych osób, przy czym ze względu na nieoficjalny i kameralny charakter tych imprez, nie ma możliwości brania w nich udziału przez przypadkowe osoby (wymagane są wcześniejsze zgłoszenia).

Regulamin uczestnictwa w ogólnodostępnych imprezach komunikacyjnych, organizowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Regulamin uczestnictwa w zamkniętych imprezach komunikacyjnych, organizowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Wszyscy uczestnicy imprez komunikacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej mają obowiązek zapoznać się ze stosownym regulaminem.Uwaga! Obecnie ogłoszenia i informacje o planowanych imprezach komunikacyjnych oraz relacje z nich podawane są zazwyczaj wyłącznie na naszym profilu na Facebooku

Niniejsze zestawienie ma jedynie charakter orientacyjny. STMKM zastrzega sobie prawo zmian w programie, włącznie z odwoływaniem niektórych imprez bez podania przyczyn.


Linie turystyczne

W okresie letnim uruchamia się linie turystyczne obsługiwane taborem historycznym. Linie kursują wyłącznie w niedziele. Obowiązuje na nich taryfa dla linii turystycznych. Ceny biletów turystycznych: normalnego 3,50 zł, ulgowego 2,50 zł. Sprzedaż biletów odbywa się bezpośrednio w pojazdach oraz w Punkcie Obsługi Klientów ZDiTM przy ul. Wyszyńskiego 1 (wejście od ul. Tkackiej).

Więcej informacji >>

Impreza ogólnodostępna, cykliczna, płatna.

Organizatorzy imprezy: ZDiTM, TS, SPPK, STMKM.


Imprezy w innych miastach Polski

Informacje o imprezach na forum Fotogalerii Transportowej >>

Informacje o imprezach w serwisie Stowarzyszenia Hobbystów Kolejowych >>

Grupa IMPREZY - kolej i komunikacja miejska na Facebooku >>


Imprezy duże i małe, czyli jak i co obchodziliśmy w pierwszych latach istnienia
Powrót do podstrony "O Towarzystwie"
Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Robert Łubiński, 2018