_ Mimochodem _
_ ciekawostki ze starych gazet _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34


Sprzedaz wozów
tramwajowych do Poznania

      Zarząd miejski Szczecina sprzedał Poznańskim Kolejom Elektrycznym 28 wozów tramwajowych (16 motorowych i 12 przyczepek) za sumę ok. 8,5 miliona zł. Transport wozów odbędzie się na koszt m. Poznania. Po drobnych remontach wozy już w lutym będą mogły jeździć po Poznaniu.
      Wozy tramwajowe, które miasto sprzedało, stanowią nadwyżkę w stosunku do potrzeb Szczecina. Miasto jest poważnie zniszczone i na skutek tego zapotrzebowanie na wozy dla ruchu tramwajowego zacznie się zmniejszyło. Wozy te więc byłyby przez szereg lat unieruchomione, co spowodowałoby poważne koszty konserwacyjne. Tranzakcja ta jest więc korzystna dla obu miast: Szczecina i Poznania. Wicewojewoda ob. Kaniewski aprobował powyższą tranzakcję.
      Niestety nie zdołano uzyskać przed 1 stycznia 1946 r. zaliczki na poczet tranzakcji, która umożliwiłaby większe wypłaty na poczet zaległych uposażeń pracowników miejskich, tak niezbędnych przed świętami.

Kurier Szczeciński - 28-12-1945 r.


Ostrzeżenie

Dyrekcja Państwowych Zjednoczonych Browarów w Szczecinie, zawiadamia osoby i firmy, że sprzedaż piwa detaliczna i hurtowa na terenie m. Szczecina odbywa się wyłącznie przy ul. Pomorzańskiej 16 (Pommerensdorfer), dawna firma "Bohrish" w godzinach 9 - 15. Sprzedaż i nabywanie piwa poza Państwowymi Zjednoczonymi Browarami będzie karana sądownie.

Kurier Szczeciński - 15-10-1945 r.

Czytelnicy piszą:

Tramwaj na ulicę Mickiewicza

      Nareszcie naprawiono most w Alei Wojska Polskiego i będzie tramwaj mógł dojeżdżać do końca tej ulicy bez przesiadania się przy moście.
      Równolegle z Aleją Wojska Polskiego idzie ulica Mickiewicza (Kreckowerstr.), która przecina znowu nieszczęsny most zawalony, przez co tramwaj nie może przez nią przechodzić.
      Dzielnica przy ul. Mickiewicza jest bardzo wielka i gęsto zaludniona, tak że tramwaj miałby wielkie powodzenie. Brak tramwaju odstrasza przybyłych do Szczecina rodaków od zamieszkania w odleglej położonych ulicach. Są tam ładne wille z ogródkami, które po części są puste, bo każdy boi się kilometrowej odległości. Są tam bardzo liczne ładne mieszkania robotnicze z ogródkami warzywnymi i owocowymi, które częściowo zajmują jeszcze niemcy z braku polskich reflektantów.
      Wartoby śród naszych robotników zaagitować za osiedleniem się w tych zdrowych mieszkaniach z ogródkami. Robotnik po całodziennej pracy w zadymionej i zakurzonej fabryce winien odpocząć w zdrowym mieszkaniu wśród świeżego powietrza i zieleni własnego ogródka, a rodzinom robotników może to tylko wyjść na zdrowie.
      Stronnictwa robotnicze PPR i PPS winny się tym zainteresować. Tam się też znajdują ogródki Szrejberowskie, do których z wiosną będą podążać nasi rodacy celem uprawy warzywnych ogródków etc.
      Gdyby tramwaj przechodził przez ulicę Mickiewicza jak dawniej, ładna i zdrowa ta dzielnica wnetby się zaludniła samymi Polakami, a przede wszystkim robotnikami.
      Należy więc sprawę naprawy mostu uważać za sprawę najpilniejszą. Jeżeli z naszym wojskiem przybyli saperzy i chcieliby zdobyć sobie sławę i wdzięczność Szczecinian, to postawiliby taki most w miesiącu.
Stały Czytelnik

Kurier Szczeciński - 27-10-1945 r.

NEXT

HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ    GALERIA HISTORYCZNA    SZCZECIN


Powrót do strony głównej serwisu

Opracowanie: Elżbieta Szczerska, 2005