• Dodatki do artykułów

  Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

  Współpraca między towarzystwami a przedsiębiorstwami w GOP Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym ma obecnie prawdopodobnie najbardziej skomplikowaną sytuację w skali całego kraju, jeśli chodzi o partnerów do współpracy po stronie przedsiębiorstw komunikacyjnych. Powodem takiej sytuacji jest dokonany w 1991 r. podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach na…

 • Dodatki do artykułów

  Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

  Wymiana informacji między towarzystwami i wspólne przedsięwzięcia – idea Rejestrów Centralnych Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. Idea Rejestrów Centralnych związana jest z potrzebą wymiany informacji pomiędzy istniejącymi w kraju klubami miłośników transportu miejskiego. Dostępność niektórych danych (np. o imprezach) ma także duże znaczenie dla osób niezrzeszonych, lub wykazujących dopiero wstępne zainteresowanie dziedziną, wpływających jednak…

 • Dodatki do artykułów

  Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

  Wymiana informacji między towarzystwami i wspólne przedsięwzięcia – utworzenie korespondencyjnej Rady Klubów Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. Należy zdać sobie sprawę, że pewne działania na polu miłośniczym kluby powinny podejmować wspólnie, w ramach całego kraju. Z góry przy tym należy założyć, że nierealnym jest organizacja spotkań przedstawicieli Klubów częściej niż raz – dwa razy…

 • Dodatki do artykułów

  Adam Kołacz, Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

  Prawne problemy związane z eksploatacją historycznego taboru tramwajowego w Polsce Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. W referacie poruszone zostały zagadnienia dopuszczenia do ruchu historycznych wagonów tramwajowych w aspekcie obowiązujących przepisów. Omówione zostały następujące akty wykonawcze: – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i…

 • Dodatki do artykułów

  Remigiusz Grochowiak, Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

  Dzień dzisiejszy i przyszłość stowarzyszeń miłośników komunikacji miejskiej w Polsce Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. Dokonane na początku lat 90. zmiany w naszym kraju nie oznaczały jedynie przewrotu gospodarczego i politycznego. Dzięki przywróceniu wolności słowa i zgromadzeń, bardzo szybko zaczęły powstawać w Polsce wszelkiego rodzaju związki i stowarzyszenia, początkowo ukierunkowane głównie na wykorzystywanie nieścisłości…