Pierwszy wyjazd na miasto

19 grudnia 1998 r.

To jest nasz pierwszy wyjazd na miasto. W miesiąc po założeniu Towarzystwa wyjechaliśmy, aby się pokazać! Jadąc przez szczecińskie ulice ozdobionym wagonem, rozdawaliśmy dzieciom na przystankach balony.

Tekst: Ela Szczerska