Kontakt

Szczecińskie Towarzystwo
Miłośników Komunikacji Miejskiej

ul. Niemierzyńska 18a
71-441 Szczecin

Jesteśmy zarejestrowani jako „organizacja pożytku publicznego” (OPP)
KRS: 0000168933
REGON: 811997280
NIP: 852-23-10-241
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. I Oddział w Szczecinie, 
22 1240 3813 1111 0010 2790 7895

email:
stmkm@poczta.fm

wynajem pojazdów:
przewozy@stmkm.szczecin.pl

facebook.com/stmkm