Nasze władze

Władzami Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej są Walne Zebranie CzłonkówZarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej jest zwoływane co najmniej raz w roku i jest ono najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. W Walnym Zebraniu Członków ma prawo uczestniczyć każdy członek Towarzystwa. Jest ono uprawnione między innymi do powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz powoływania członków Komisji Rewizyjnej.

Obowiązkiem Zarządu jest podejmowanie decyzji w imieniu Towarzystwa i kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa.
Zarząd Towarzystwa składa się z od 3 do 7 osób, w tym:
– prezesa,
– wiceprezesa ds. administracyjnych (sekretarza),
– wiceprezesa ds. finansowych (skarbnika).
Oprócz tego prezes ma prawo spośród wszystkich członków Zarządu powołać wiceprezesa będącego jego bezpośrednim zastępcą.
Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 2 lata.

Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym działalności Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej stoją na straży interesu Towarzystwa oraz kontrolują celowość, prawidłowość oraz zgodność z przepisami prawa całokształtu działalności Towarzystwa. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

Skład osobowy Zarządu

  • Damian Damljanović – prezes
  • Piotr Rakowski – wiceprezes ds. administracyjnych (sekretarz)
  • Jacek Kalicki – wiceprezes ds. finansowych (skarbnik)
  • Konrad Stachura – członek Zarządu

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

  • Łukasz Faluta – członek Komisji Rewizyjnej
  • Robert Łubiński – członek Komisji Rewizyjnej
  • Tomasz Tokarzewski – członek Komisji Rewizyjnej

Inne funkcje

Mirosław Janiak – opiekun księgozbioru