Zajezdnia sztuki

Maciej Janiak, Głos Szczeciński, 16.06.2005 r.

Projekt budowlany na adaptację nieczynnej zajezdni tramwajowej na cele muzealne miasto chciałoby mieć już w tym roku. Świetlana przyszłość obiektu przybiera realne kształty.

Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zespołu, który pilotuje przerobienie zamkniętej pod koniec ubiegłego roku zajezdni przy ul. Niemierzyńskiej w muzeum. Koncepcję zagospodarowania całego terenu przygotowało Muzeum Narodowe. Co jego dyrektor widziałby we wnętrzach zajezdni?

– Po pierwsze muzeum komunikacji miejskiej z zabytkowymi tramwajami, autobusami i samochodami – tłumaczy Lech Karwowski, dyrektor MN. – Powinno być tam miejsce również na ekspozycje czasowe techniczne i artystyczne, a także wystawy interaktywne przygotowane przez wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dla potrzeby wystawy stałej muzeum przekazałoby nowej jednostce eksponaty techniki militarnej.

Na spotkaniu kilkakrotnie padła nieoficjalna nazwa muzeum: Zajezdnia Sztuki. Przypomnijmy, że przyszła miejska jednostka ma być kompleksem obejmującym jeszcze artystyczne stowarzyszenie OFFicyna oraz inkubator dla organizacji pozarządowych.

Na spotkaniu można było zobaczyć, jak w przyszłości obiekt mógłby wyglądać. Przygotowano wizualizację na planszach oraz krótką interaktywną wycieczkę po wnętrzu przyszłego muzeum.

– Ogólnie koncepcja jest godna uwagi – uważa Robert Łubiński, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, które jest inicjatorem powstania muzeum i ma już dla niego kilka wartościowych eksponatów. – Coś takiego wcześniej sobie wyobrażałem. Jest jednak szereg uwag w kwestiach technicznych, które będą w przyszłości konsultowane.

Jak się wczoraj dowiedzieliśmy, już w listopadzie magistrat spodziewa się projektu budowlanego na adaptację zajezdni. Miejski Konserwator Zabytków, Małgorzata Jankowska zapowiada, że przetarg na projekt zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Powinien być rozstrzygnięty w lipcu.

Okazuje się jeszcze, że już wkrótce zajezdnia, z której w powojennym Szczecinie wyjechały pierwsze polskie tramwaje, ma zostać zabytkiem.

– Przygotowaliśmy dokumentację, aby rozpocząć procedurę wpisania zajezdni do rejestru zabytków – wyjaśnia Małgorzata Jankowska.