V Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Szczecin 2006

28 maja 2006 r.

W niedzielę 28 maja 2006 roku na szczecińskich Jasnych Błoniach po raz piąty już Urząd Miejski w Szczecinie zorganizował Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych, połączone z festynem „Pod Platanami”. Na tym corocznym miejskim festynie prezentują się różne szczecińskie organizacje pozarządowe, a pośród nich także i Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej. Przez ostatnie trzy lata STMKM prezentowało się pod platanami w historycznym autobusie Jelcz 043 (tzw. „ogórek”), należącym do Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, natomiast tym razem – dla odmiany – Towarzystwo po raz pierwszy pokazało publicznie odbudowany niedawno (jednak jeszcze nie całkowicie) zabytkowy autobus San H100.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” przygotowało wcześniej naszego głównego bohatera od strony technicznej, zaś w przeddzień festynu członkowie STMKM wypucowali dokładnie swojego pupilka, by jak najlepiej prezentował się na Jasnych Błoniach. Ponieważ podczas trwania festynu autobus ze względów formalnych nie mógł samodzielnie poruszać się po ulicach, toteż z zajezdni przy ul. Klonowica na parking przy ul. Skargi, gdzie był prezentowany, a po zakończeniu festynu także i z parkingu z powrotem do zajezdni, szczeciński San był holowany przez pogotowie techniczne SPA „Klonowica”.

Przez cały czas trwania festynu autobus był udostępniony do zwiedzania, jednakże fatalne warunki atmosferyczne sprawiły, że frekwencja na festynie była bardzo skromna, zatem i nasz autobus nie był tłumnie odwiedzany. Ale za to podczas ulewnych deszczy, nawiedzających kilkakrotnie festyn, stojący na honorowym miejscu San stawał się schronieniem dla niekiedy całkiem sporej liczby osób. Liczymy na to, że już w niedalekiej przyszłości szczeciński zabytkowy San H100 będzie mógł nie tylko stać, ale przede wszystkim będzie wozić pasażerów – ku ich zadowoleniu – w malownicze przejażdżki po naszym mieście.

Tekst i foto: Robert Łubiński