Adam Kołacz, Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Prawne problemy związane z eksploatacją historycznego taboru tramwajowego w Polsce

Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r.

W referacie poruszone zostały zagadnienia dopuszczenia do ruchu historycznych wagonów tramwajowych w aspekcie obowiązujących przepisów. Omówione zostały następujące akty wykonawcze:

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania (Dziennik Ustaw nr 88 z dnia 29 października 1999 r., pozycja 992),

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dziennik Ustaw nr 88 z dnia 29 października 1999 r., pozycja 993).