I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 2002

7 września 2002 r.

O tym, jak daleko naszym polskim klubom miłośniczym do osiągnięć naszych zachodnich kolegów, nie trzeba nikogo przekonywać. Blisko 40 lat zastoju w ratowaniu pamiątek kultury komunikacyjnej w naszym kraju owocuje w chwili obecnej olbrzymim boomem na odbudowę wszystkich starych pojazdów, które jeszcze w jakiś sposób zachowały się na zapleczach przedsiębiorstw lub jako altanki na działkach. Rosnące zainteresowanie wokół tego tematu sprawia, iż w naszym kraju powstaje coraz więcej stowarzyszeń, klubów i fundacji, zrzeszających ludzi zapalonych wokół idei historycznych tramwajów i autobusów. Dzięki licznym imprezom, organizowanym w różnych miastach, nieformalne kontakty między tymi klubami istnieją już bardzo długo – teraz nadszedł więc czas na rozpoczęcie merytorycznej współpracy na poziomie zarządów organizacji. Próby takiej współpracy były już podejmowane w 1999 roku, teraz postanowiono powrócić do tego ważnego problemu.

Właśnie taki cel przyświecał I. Spotkaniu Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, zorganizowanemu przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej w dniu 7 września 2002 roku w Szczecinie. Przygotowania do zjazdu trwały ponad pół roku. Chęć udziału w spotkaniu wyraziło 13 spośród 16 działających w Polsce klubów, zaś na samo spotkanie przyjechali przedstawiciele 11 stowarzyszeń. Zbiórka uczestników miała miejsce o godzinie 10:30 pod Dworcem Głównym, skąd wagonem 4N-216 uczestnicy dojechali do budynku Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, który udostępnił swoją salę konferencyjną na ten dzień.

Po przedstawieniu dnia dzisiejszego i przyszłości tramwajów w Szczecinie przez dyrektora przedsiębiorstwa rozpoczęły się obrady, na których poruszano szereg ważnych dla grona miłośników spraw. Omówione zostały prawne kwestie dopuszczenia historycznych pojazdów szynowych do ruchu oraz problemy związane z pozyskiwaniem i utrzymywaniem zabytkowych tramwajów i autobusów. Dużo miejsca poświęcono na zjeździe również problemowi stworzenia rejestrów centralnych, zawierających m.in. ogólnopolskie informacje o publikacjach dotyczących komunikacji miejskiej. Przedstawiono również dotychczasowy dorobek klubów, które choć działają krótko, mają w sporej części imponujące osiągnięcia.

Po części oficjalnej zorganizowano krótki przejazd zabytkowymi pojazdami będącymi pod opieką STMKM. Początkowo uczestnicy przejechali Jelczem 043-601 do zajezdni Pogodno, skąd po zwiedzeniu zajezdni, przesiedli się do wagonu 4N-216, którym objechano najciekawsze miejsca w Szczecinie. I choć oficjalnie zjazd skończył się o godzinie 19:00, to rozmowy kuluarowe były prowadzone jeszcze do późnych godzin wieczornych.

Reasumując należy stwierdzić, iż zainteresowanie tak dużej grupy stowarzyszeń ideą wzajemnej współpracy otwiera nowy rozdział w dziejach polskich miłośników komunikacji miejskiej. I choć to dopiero początki, widać wyraźnie chęć do wspólnego działania w celu ratowania pamiątek związanych z polską komunikacją miejską. Dzięki temu, być może już na następnym zjeździe, który odbędzie się za rok przy Komisji Historycznej Związku Zawodowego Tramwajarzy w Poznaniu, będą już widoczne pierwsze efekty tegorocznego spotkania.

Szczegółowy program…

Tekst: Remigiusz Grochowiak
Foto: Robert Łubiński