I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. – program dnia

Program dnia:

10:30 – odjazd historycznego wagonu tramwajowego 4N-216 sprzed Dworca Głównego PKP i przejazd do siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przy ulicy Klonowica 5

Część konferencyjna

11:00 – rozpoczęcie części konferencyjnej

Prezes STMKM Robert Łubiński: Otwarcie spotkania i powitanie uczestników. Przekazanie głosu Remigiuszowi Grochowiakowi, jako prowadzącemu spotkanie.

Wicedyrektor MZK Kazimierz Bogacki: Przedstawienie obecnej sytuacji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie.

Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

Roman Mirek: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość STMKM.

Remigiusz Grochowiak: „Dzień dzisiejszy i przyszłość stowarzyszeń miłośników komunikacji miejskiej w Polsce”

Adam Kołacz: „Prawne problemy związane z eksploatacją historycznego taboru tramwajowego w Polsce”

Klub Miłośników Transportu Miejskiego, Chorzów Batory

Bogusław Molecki: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Bogusław Molecki: „Wymiana informacji między towarzystwami i wspólne przedsięwzięcia – utworzenie korespondencyjnej Rady Klubów: pomysł na możliwość podejmowania wspólnych akcji bez konieczności oczekiwania na spotkanie kworum klubów”

Bogusław Molecki: „Wymiana informacji między towarzystwami i wspólne przedsięwzięcia – idea Rejestrów Centralnych: omówienie potrzeby stworzenia rejestrów centralnych, doświadczenia z dotychczasowym Centralnym Rejestrem Imprez i jego konkurencja, propozycja powołania Centralnego Rejestru Książek poświęconych historii komunikacji miejskiej w Polsce”

13:00 – 13:30 – przerwa na obiad

Bogusław Molecki: „Współpraca między towarzystwami a przedsiębiorstwami – omówienie sytuacji w GOP: różne metody współpracy z przedsiębiorstwami (sekcje: Historyczna, Naukowa i Imprez)”

Bogusław Molecki: „Komputerowa ewidencja zasobów w towarzystwach: omówienie rodzajów wykorzystywania techniki komputerowej do sensownego gromadzenia informacji (rejestry prywatne, archiwum prasy dostępne dla historyków, baza publikacji – dla członków klubu, ogólnodostępne rejestry popularyzatorskie)”

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, Warszawa

Tomasz Igielski: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Tomasz Igielski: „Kronika taboru tramwajowego – historia, osiągnięcia, problemy”

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, sekcja komunikacji

Artur Lemański: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Artur Lemański: „Problemy przy zdobywaniu, utrzymaniu i eksploatacji historycznych autobusów”

Klub Miłośników Starych Tramwajów, Łódź

Łukasz Stefańczyk: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Związek Zawodowy Tramwajarzy, komisja historyczna, Poznań

Piotr Dutkiewicz: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji

Rafał Tarnawski: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Bielskie Towarzystwo Tramwajowe

Józef Dzieniszewski: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, Poznań

Maciej Rudzki: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Gorzowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej

Łukasz Musiał: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej „VETRA”, Gdynia

Adam Kaszubowski: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość.

Część historyczna

16:30 – przejazd historycznym autobusem Jelcz 043 – 601 z siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przez Krzekowo, Wołczkowo i Głębokie do zajezdni tramwajowej Pogodno przy alei Wojska Polskiego 200

17:00 – zwiedzanie zajezdni tramwajowej Pogodno oraz siedziby STMKM na terenie zajezdni

18:00 – przejazd historycznym wagonem tramwajowym 4N-216 po najciekawszych miejscach w Szczecinie

19:30 – zakończenie spotkania

Opracowanie: Robert Łubiński