Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

Współpraca między towarzystwami a przedsiębiorstwami w GOP

Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r.

Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym ma obecnie prawdopodobnie najbardziej skomplikowaną sytuację w skali całego kraju, jeśli chodzi o partnerów do współpracy po stronie przedsiębiorstw komunikacyjnych.

Powodem takiej sytuacji jest dokonany w 1991 r. podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach na czternaście niezależnych jednostek. Tymczasem, wyrośli w latach zjednoczonego systemu członkowie Klubu na pierwszych spotkaniach jasno określili zasięg swoich zainteresowań – jako dawne województwo katowickie, czyli właśnie teren działania WPK Katowice.

Obecnie sytuacja uległa dalszemu skomplikowaniu – do działających dotychczas podmiotów dołączyły zarządy komunikacji oraz przewoźnicy prywatni. W efekcie liczba potencjalnych współpracowników Klubu sięga kilkudziesięciu, a w perspektywie może przekroczyć setkę.

Z uwagi na najdłuższą tradycję, zachowany zasięg wojewódzki i przejęcie archiwów WPK Katowice przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach, stało się ono podstawowym kandydatem do współpracy z Klubem. W związku z tym już w 1999 r. Klub zawiązał się przy najstarszej czynnej zajezdni tramwajowej – w Chorzowie Batorym. Tam też uzyskano pomieszczenie z przeznaczeniem na izbę tradycji i spotkania klubowe. Również strona WWW Klubu została umieszczona na serwerze PKT Katowice. Bardzo szeroka współpraca do dziś układa się owocnie – odbudowano wagony historyczne, regularnie promowana jest trakcja tramwajowa.

W związku z zainteresowaniem klubowiczów wpływem na organizację przewozów w konurbacji, podjęto próby współpracy z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP w Katowicach. Niestety, postępowanie KZK GOP okazało się całkowicie nieodpowiedzialne – łamano zawarte ustalenia, nie traktowano Klubu jako równego partnera. Próby podjęcia dialogu były ignorowane, w związku z czym z końcem 2001 r. definitywnie zakończono współpracę z KZK GOP. Obecne działania związku sprowadzają się niestety do utrudniania funkcjonowania Klubu (sprzeciwy wobec akcji ogólnodostępnych, a nawet przejazdu dla miłośników!). Jedynym ratunkiem dla Klubu okazało się uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń bezpośrednio od władz poszczególnych miast, które są organem założycielskim dla KZK GOP.

Niezdrowa polityka organizatora komunikacji przenosi się również na kontakty z przewoźnikami. Członkowie Klubu są bowiem na równi zainteresowani współpracą ze wszystkimi firmami. Tymczasem postępowanie KZK GOP doprowadziło do skłócenia przewoźników, z których niektórzy prowadzą obecnie politykę „kto nie jest z nami, jest przeciw nam”. Utrzymanie dobrych kontaktów ze wszystkimi firmami jest więc bardzo trudne.

W efekcie w Klubie przyjęto następujące zasady współpracy z poszczególnymi podmiotami: Klub współpracować może z każdą firmą, postępowanie władz i członków Klubu nie może jednak polegać na angażowaniu się w istniejące konflikty. Jedynym wyjątkiem jest KZK GOP – w konfliktach z nim Klub wspiera przewoźników, bowiem działania związku sprowadzają się jedynie do stałego obniżania jakości komunikacji miejskiej w GOP.

Członkowie Klubu nawiązują kontakty z przedsiębiorstwami na różnych płaszczyznach:

– Sekcja Historyczna zajmuje się badaniem przeszłości komunikacji – interesuje ją więc udostępnienie archiwaliów, wywiady ze starszymi pracownikami;

– Sekcja Naukowa współpracuje w zakresie programowania działań polepszających funkcjonowanie komunikacji miejskiej;

– Sekcja Imprez zajmuje się promocją transportu miejskiego – zarówno za pomocą przejazdów ogólnodostępnych, czy organizacji „Dni Otwartych”, jak i organizacją imprez dla miłośników.