• Program obchodów 80-lecia

  Rozpiska: piątek 22.08.2008r.: 16:00 przyjazd historycznych autobusów na teren Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, przyjazd i zakwaterowanie uczestników zjazdu stowarzyszeń, 18:00 – 20:30 tramwajowy przejazd specjalny dla uczestników zjazdu stowarzyszeń oraz zwiedzanie zajezdni tramwajowych Pogodno i Golęcin, 21:00 nocleg dla uczestników zjazdu stowarzyszeń; sobota 23.08.2008 r.: część otwarta dla publiczności w ramach obchodów 80-lecia: 10:30 odjazd autobusu bezpłatnej linii specjalnej 800 (Solaris Urbino 18 z SPA „Klonowica”) z przystanku Zawadzkiego (przystanki na trasie: Zawadzkiego kościół 10:32, Wernyhory 10:35, Osiedle Kaliny 10:40, Osiedle Przyjaźni 10:43, Turzyn dworzec 10:46, Plac Kościuszki 10:48, Niepodległości 10:52, Plac Rodła 10:54, Zajezdnia Niemierzyn), 10:30 odjazd autobusu bezpłatnej linii specjalnej 801 (Volvo B10MA…

 • Muzeum Techniki

  Telewizja Polska, 1.01.2006 r. Będzie to drugie takie miejsce w kraju i jedno z niewielu w Europie. Miejsce, które na pewno stanie się atrakcją Szczecina. Wszystko dzięki „cudom techniki” z poprzednich dekad. Oficjalnie właśnie dziś rozpoczyna działalność Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki. W wrześniu ubiegłego roku po 97 latach ostatni raz wjechały tu tramwaje. Miasto zamknęło zajezdnię, bo jej utrzymanie było za drogie. Budynkiem zainteresowali się Miłośnicy Komunikacji Miejskiej, pomogło MZK i miasto zdecydowało, że powstanie tu muzeum techniki. Są już pierwsze eksponaty – zabytkowy wagon doczepny B4 i dwa polskie tramwaje 4N z lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku. Tramwaje to nie wszystko. W jednym z poniemieckich…

 • Zajezdnia sztuki

  Maciej Janiak, Głos Szczeciński, 16.06.2005 r. Projekt budowlany na adaptację nieczynnej zajezdni tramwajowej na cele muzealne miasto chciałoby mieć już w tym roku. Świetlana przyszłość obiektu przybiera realne kształty. Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zespołu, który pilotuje przerobienie zamkniętej pod koniec ubiegłego roku zajezdni przy ul. Niemierzyńskiej w muzeum. Koncepcję zagospodarowania całego terenu przygotowało Muzeum Narodowe. Co jego dyrektor widziałby we wnętrzach zajezdni? – Po pierwsze muzeum komunikacji miejskiej z zabytkowymi tramwajami, autobusami i samochodami – tłumaczy Lech Karwowski, dyrektor MN. – Powinno być tam miejsce również na ekspozycje czasowe techniczne i artystyczne, a także wystawy interaktywne przygotowane przez wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dla potrzeby wystawy stałej muzeum…

 • Wizualizacja koncepcji architektonicznej, zaprezentowanej w dniu 15.06.2005 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta w Szczecinie

  W dniu 15.06.2005 r. w Urzędzie Miasta Szczecin odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Niemierzyńskiej 18a, z przeznaczeniem na Muzeum Techniki (hala byłej zajezdni) oraz Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych (kamienica frontowa). W spotkaniu udział wzięli m.in.: Paweł Szczyrski – Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych, Lech Karwowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, dr hab. prof. Jerzy Stelmach – Dziekan Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Małgorzata Jankowska – Miejski Konserwator Zabytków, Andrzej Oryl – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Hans van de Sanden – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji oraz przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych (m.in. STMKM). Na spotkaniu omówiono zaawansowanie prac nad zagospodarowaniem terenu zajezdni. Pokazano krótką…

 • Dać Szczecinowi atrakcję! Muzeum w zajezdni?

  ArR, Kurier Szczeciński, 31.12.2004 r. JEST szansa, że powstanie szczecińskie muzeum techniki i inżynierii miejskiej. Pomysł popierają członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dyrekcja Muzeum Narodowego w Szczecinie i miejski konserwator zabytków. Instytucja współpracowałaby m.in. ze stowarzyszeniami miłośników komunikacji i starych samochodów. Muzeum miałoby się mieścić w halach dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Niemierzyńskiej. Wybudowana w 1912 r. służyła szczecińskim tramwajom, przede wszystkim biegnącej obok linii 3 oraz 4, 11 i 12. Z biegiem lat jej wykorzystywanie stało się jednak coraz bardziej kłopotliwe. W październiku 2004 roku postanowiono zakończyć działalność zajezdni w zabytkowym obiekcie. Od jutra administrację nad całym obiektem przejmuje z rąk MZK miasto. Budynek administracyjny zajezdni będzie przeznaczony…

 • I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. – program dnia

  Program dnia: 10:30 – odjazd historycznego wagonu tramwajowego 4N-216 sprzed Dworca Głównego PKP i przejazd do siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przy ulicy Klonowica 5 Część konferencyjna 11:00 – rozpoczęcie części konferencyjnej Prezes STMKM Robert Łubiński: Otwarcie spotkania i powitanie uczestników. Przekazanie głosu Remigiuszowi Grochowiakowi, jako prowadzącemu spotkanie. Wicedyrektor MZK Kazimierz Bogacki: Przedstawienie obecnej sytuacji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie. Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej Roman Mirek: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość STMKM. Remigiusz Grochowiak: „Dzień dzisiejszy i przyszłość stowarzyszeń miłośników komunikacji miejskiej w Polsce” Adam Kołacz: „Prawne problemy związane z eksploatacją historycznego taboru tramwajowego w Polsce” Klub Miłośników Transportu Miejskiego, Chorzów Batory Bogusław Molecki: Omówienie historii, teraźniejszości i planów na przyszłość. Bogusław Molecki: „Wymiana informacji…

 • Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

  Komputerowa ewidencja zasobów w towarzystwach Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. KMTM w Chorzowie Batorym od początku swojego istnienia (1999 r.) duży nacisk kładł na opracowywanie zestawień informacji, które mogą być wykorzystywane do dalszego przetwarzania. Często do czynności tych używano technik komputerowych, czemu sprzyjał młody wiek średni członków Klubu. Poniżej przedstawiony zostanie przegląd kilkuletnich doświadczeń w tym zakresie. Najbardziej rozpowszechnioną formą ewidencji prywatnej są zestawienia wykonywane w arkuszach kalkulacyjnych (typu MS Excel) przez członków Sekcji Historycznej. Największą zaletą takiego rozwiązania jest łatwość archiwizacji, co przeciwdziała zniszczeniu zestawień. Pliki z danymi mogą być bowiem regularnie przekazywane do depozytu w archiwum Klubu, czy np. u Przewodniczącego. Obecnie…

 • Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

  Współpraca między towarzystwami a przedsiębiorstwami w GOP Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym ma obecnie prawdopodobnie najbardziej skomplikowaną sytuację w skali całego kraju, jeśli chodzi o partnerów do współpracy po stronie przedsiębiorstw komunikacyjnych. Powodem takiej sytuacji jest dokonany w 1991 r. podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach na czternaście niezależnych jednostek. Tymczasem, wyrośli w latach zjednoczonego systemu członkowie Klubu na pierwszych spotkaniach jasno określili zasięg swoich zainteresowań – jako dawne województwo katowickie, czyli właśnie teren działania WPK Katowice. Obecnie sytuacja uległa dalszemu skomplikowaniu – do działających dotychczas podmiotów dołączyły zarządy komunikacji oraz przewoźnicy prywatni. W efekcie liczba potencjalnych…

 • Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

  Wymiana informacji między towarzystwami i wspólne przedsięwzięcia – idea Rejestrów Centralnych Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. Idea Rejestrów Centralnych związana jest z potrzebą wymiany informacji pomiędzy istniejącymi w kraju klubami miłośników transportu miejskiego. Dostępność niektórych danych (np. o imprezach) ma także duże znaczenie dla osób niezrzeszonych, lub wykazujących dopiero wstępne zainteresowanie dziedziną, wpływających jednak również na jej rozwój. Obecnie funkcjonuje tylko jeden rejestr, mający miano centralnego, a mianowicie zlokalizowany na stronie WWW Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu Centralny Rejestr Imprez. Pasywny sposób prowadzenia tego rejestru doprowadził jednak do jego deprecjacji – tragiczną pomyłką jest bowiem fakt, że od Klubów wymaga się zgłaszania listy…

 • Bogusław Molecki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym

  Wymiana informacji między towarzystwami i wspólne przedsięwzięcia – utworzenie korespondencyjnej Rady Klubów Referat na I Spotkanie Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Szczecin 7.09.2002 r. Należy zdać sobie sprawę, że pewne działania na polu miłośniczym kluby powinny podejmować wspólnie, w ramach całego kraju. Z góry przy tym należy założyć, że nierealnym jest organizacja spotkań przedstawicieli Klubów częściej niż raz – dwa razy w roku. W związku z tym powinien zostać powołany organ koordynujący wspólne działania. Wydaje się, iż powoływanie federacji klubów na obecnym poziomie zaawansowania współpracy pomiędzy stowarzyszeniami jest przedwczesne. W związku z tym realna wydaje się jedynie propozycja wyboru koordynatora, którego jedynym zadaniem będzie spełnianie funkcji rozgłoszeniowej wśród klubów biorących udział…